Potřebné Doklady 

Zaměstnanci 
Kopie občanského průkazu 
2 poslední výplatní pásky 
2 poslední výpisy z účtu s viditelnou mzdou
V případě že máte peníze v hotovosti lze nahradit potvrzením od zaměstnavatele
Kontaktní doklad - Složenka, Sipo, Faktůra za telefon.
 
 
 
Senioři
Kopie občanského průkazu
Důchodový výměr 
Vypis z účtu
 
 
 
Podnikatelé a firmy
Kopie občanského průkazu
2 poslední daňová přiznání
Výpi z účtu